۱۳۹۸/۶/۱۷

در مورخ 1398/06/14 ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم فرهیخته شیروان جناب آقای دکتر عزیزی و جناب آقای دکتر هاشمی از مدیران ارشد شرکت شستا به همراه مدیر عامل هلدینگ شایگان جناب آقای مهندس اسور از روند پیشرفت پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر شیروان بازدید نمودند.