بازدید ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و مدیران محترم شرکت شستا

بازدید ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و مدیران محترم شرکت شستا

۱۳۹۸/۶/۱۷

بازدید نماینده مردم فرهیخته شیروان و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی از پروژه تصفیه خانه فاضلاب شیروان

بازدید نماینده مردم فرهیخته شیروان و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی از پروژه تصفیه خانه فاضلاب شیروان

۱۳۹۸/۵/۱۹

بازدید جناب آقای مهندس پوراحمد مدیرعامل محترم آب منطقه ای استان ایلام و مهندس عسگری فرماندار محترم دهلران از پروژه میمه ایلام

بازدید جناب آقای مهندس پوراحمد مدیرعامل محترم آب منطقه ای استان ایلام و  مهندس عسگری فرماندار محترم دهلران از پروژه میمه ایلام

۱۳۹۸/۵/۱۳

نشست با جناب آقای مهندس پوراحمد مدیرعامل محترم آب منطقه ای استان ایلام

نشست با جناب آقای مهندس پوراحمد مدیرعامل محترم آب منطقه ای استان ایلام

۱۳۹۸/۵/۱۲

بازدید جناب آقای هاشمی مدیر کل محترم شعب بانک‌ رفاه خراسان شمالی از پروژه شیروان

بازدید جناب آقای هاشمی مدیر کل محترم شعب بانک‌ رفاه خراسان شمالی از پروژه شیروان

۱۳۹۸/۵/۱۲

بازدید جناب آقای مهندس شاهین پاکروح معاونت محترم مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از پروژه شیروان

بازدید جناب آقای مهندس شاهین پاکروح معاونت محترم مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور  از پروژه شیروان

۱۳۹۸/۴/۲۶

نشست با عشایر منطقه گلیل از توابع شهرستان شیروان

نشست با عشایر منطقه گلیل از توابع شهرستان شیروان

۱۳۹۸/۴/۲۴

بازدید جناب آقای دکترعبدالرضا رحمانی فضلی وزیر محترم کشور از پروژه شیروان

بازدید جناب آقای دکترعبدالرضا رحمانی فضلی وزیر محترم کشور از پروژه شیروان

۱۳۹۸/۴/۲۴

انعقاد تفاهم نامه سد گلیل و سرانی با حضور رئیس جمهور

انعقاد تفاهم نامه سد گلیل و سرانی  با حضور رئیس جمهور

۱۳۹۸/۴/۲۴

جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان خراسان شمالی در نهاد ریاست جمهوری

جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان خراسان شمالی در نهاد ریاست جمهوری

۱۳۹۸/۴/۱۳