بیوگرافی

بیژن اسور

هلدینگ شایگان


بیژن اسور
مدیرعامل هلدینگ شایگان
 
در تیرماه 1349 در گهواره تمدن ،کرمانشاه دیده به جهان گشود. در نوجوانی زمانی که بیش از چهارده سال نداشت از نعمت پدر محروم گردید ولی از آنجا که الگوی زندگی خود را پدر می دانست ،با سخت کوشی و نظم مثال زدنی به کار، تحصیل و ورزش ادامه داد و در اندک زمانی به مهارت های حرفه ای متعددی مسلط گردید.
اگر چه تا قبل از ورود به دانشگاه دانش آموزی قوی نبود اما در ورود به دانشگاه با اندکی تلاش جزء دانشجویان برتر گردید بطوری که در سال 1378 با رتبه ممتاز در رشته مهندسی بهداشت محیط فارغ التحصیل گردید.
در سال 1373 در شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه استخدام گردید و با جدیت ،نظم و شایستگی به مدت سه سال مدیر اداره آب و فاضلاب شهر روانسر بود و بر اجرای پروژه های متعددی مدیریت و نظارت داشت. تلاش مستمر و آگاهانه وی به جایی رسید که به عنوان یکی از جوان ترین و از موفق ترین مدیران استانی شناخته شد.
 
در سال1380 با اتکال به قادر متعال، دانش و تجربه وارد بخش خصوصی گردید و شرکت پیمانکاری شهرساز شایگان را تاسیس نمود. در کسوت جدید نیز خوش درخشید بگونه ای که ضمن انجام ده ها پروژه موفق توانست در سال 1393 شرکت شهرساز شایگان را به قله افتخار دریافت "رتبه یک آب و سایر رتبه ها" برساند.
 
به منظور استفاده از پتانسیل دیگر شرکت ها در سال 1390 بخش عمده سهام شرکت مهندسین مشاور پاک آب و بخشی از سهام شرکت بین المللی توسعه شهرسازی ایرانیان و در سال 1394 تمام سهام شرکت ارکان گستر پدیده را خریداری نمود و در سال 1395 شرکتهای توسعه تصفیه خانه فاضلاب شیروان و  بتن آرمه شایگان را تاسیس نمود و در حال حاضر عضو هیئت مدیره پنج شرکت فوق و مدیرعامل هلدینگ شایگان (گروه عمران و توسعه شایگان مبتکر ) می باشد. ایشان علاوه بر مدیریت کلان شرکت های عضو هلدینگ به منظور بهره وری هرچه بیشتر شرکت های تابع فعالیتهای فرهنگی ، اقتصادی ذیل را شروع نموده است :
 
- جذب سرمایه گذاران خارجی برای انجام پروژه های عمرانی و خصوصی
- سرمایه گذاری در پروژه های دولتی و خصوصی
- ایجاد مجتمع های گردشگری به منظور جذب گردشگر و توسعه صنعت گردشگری کشور
 
 
سمت :
مدیرعامل هلدینگ شایگان
 
دیگر سمت ها و عضویت ها :
- رئیس هیئت مدیره شرکت شهرساز شایگان
-  رئیس هیئت مدیره مهندسین مشاور پاک آب
-عضو هیئت مدیره شرکت بین المللی توسعه شهرسازی ایرانیان
- رئیس هیئت مدیره شرکت بتن آرمه شایگان
- رئیس هیئت مدیره شرکت ارکان گستر پدیده
- رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه تصفیه خانه فاضلاب شیروان