مهندسین مشاور پاک آب

نام پروژه: طرح انتقال آب سرانی به شهرهای شیروان و فاروج به روش BOT

مجری طرح :
شرکت مهندسین مشاور پاک آب
------------------------------------------------
نوع پروژه :
سرمایه گذاری - طراحی - اجرا - بهره برداری

------------------------------------------------
موقعیت پروژه :
استان خراسان شمالی
------------------------------------------------
کارفرما :
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی
------------------------------------------------
وضعیت پروژه :
در دست اجرا
------------------------------------------------
تاریخ قرارداد :
مدت پیمان:
------------------------------------------------
مشخصات  پروژه :

------------------------------------------------
تاریخ آخرین بروزرسانی اطلاعات:1398/08/20