شرکت شهرساز شایگان

نام پروژه: تصفیه خانه فاضلاب سنقر

مجری طرح :
شرکت مهندسین مشاور پارس پیاب
------------------------------------------------
نوع پروژه :
اجرا

------------------------------------------------
موقعیت پروژه :
استان کرمانشاه
------------------------------------------------
کارفرما :
شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
------------------------------------------------
وضعیت پروژه :
در دست اجرا
------------------------------------------------
تاریخ قرارداد :
مدت پیمان:
------------------------------------------------
مشخصات  پروژه :

------------------------------------------------
تاریخ آخرین بروزرسانی اطلاعات:1398/08/20
 

درصد پیشرفت

44%

تصاویر