شرکت شهرساز شایگان

نام پروژه: احداث و آسفالت راه برزلی

کارفرما : شهرساز شایگان
---------------------------
نوع پروژه : اجرا
------------------------------------------
رسته : راه و ترابری
----------
موقعیت پروژه : استان خراسان شمالی
---------------------------------
مشخصات پروژه :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
وضعیت پروژه : در دست اجرا
-----------------------------
آخرین تاریخ بروز رسانی:1398/08/20