شرکت شهرساز شایگان

نام پروژه: احداث ساختمان اداری منطقه 3 کرج

مجری طرح :
شرکت مهندسین شهرساز شایگان
------------------------------------------------
نوع پروژه :
اجرا

------------------------------------------------
موقعیت پروژه :
استان البرز
------------------------------------------------
کارفرما :
شهرداری کرج
------------------------------------------------
وضعیت پروژه :
در دست اجرا
------------------------------------------------
تاریخ قرارداد :
مدت پیمان:
------------------------------------------------
مشخصات  پروژه :

------------------------------------------------
تاریخ آخرین بروزرسانی اطلاعات:1398/08/20