هلدینگ شایگان

نام پروژه: ساختمان 4 باندی مهرشهر

کارفرما : شهرساز شایگان
---------------------------
نوع پروژه : طرح و اجرا (مشارکت در ساخت)
------------------------------------------
رسته : ابنیه
----------
موقعیت پروژه : استان البرز، مهرشهر
---------------------------------
مشخصات پروژه : مشارکت در ساخت ساختمان اداری دفتر مرکزی هلدینگ شایگان با زیربنای بیش از 6000 مترمربع
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
وضعیت پروژه : در دست اجرا
-----------------------------
آخرین تاریخ بروز رسانی:1398/08/20
 

درصد پیشرفت

2%

اطلاعات کلیدی: