شرکت شهرساز شایگان

نام پروژه: تکمیل تاسیسات آبرسانی مسکن مهر گلستان شهر بجنورد

مجری طرح :
شرکت شهرساز شایگان
------------------------------------------------
نوع پروژه :
احداث مخزن آب
------------------------------------------------
موقعیت پروژه :
استان خراسان شمالی-شهر بجنورد
------------------------------------------------
کارفرما :
شرکت آب فاضلاب استان خراسان شمالی
------------------------------------------------
وضعیت پروژه :
در دست اجرا
------------------------------------------------
تاریخ قرارداد :
مدت پیمان: 18 ماه
------------------------------------------------
مشخصات  پروژه :
احداث مخزن 10 هزار متر مکعبی به همراه تاسیسات وابسته
------------------------------------------------
تاریخ آخرین بروزرسانی اطلاعات:1398/06/17

درصد پیشرفت

11%