شرکت شهرساز شایگان

نام پروژه: سامانه انتقال آب سد ژاوه

مجری طرح :
شرکت شهرساز شایگان
------------------------------------------------
نوع پروژه :
انجام خدمات مهندسی، کنترل و تضمین کیفیت و نظارت بر اجراء
------------------------------------------------
موقعیت پروژه :
استان کردستان، شهرستان کامیاران
------------------------------------------------
کارفرما :
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
------------------------------------------------
وضعیت پروژه :
در دست اجرا
------------------------------------------------
تاریخ قرارداد : 96/12/6
مدت پیمان: 12 ماه
------------------------------------------------
مشخصات  پروژه :
اجرای انشعابات از شبکه اصلی انتقال آب طرح ژاوه و کارهای تکمیلی آبگیری سد ژاوه
------------------------------------------------
تاریخ آخرین بروزرسانی اطلاعات:1398/06/16

درصد پیشرفت

45%