بتن آرمه شایگان

نام پروژه: تکمیل عملیات اجرایی ابرسانی به گرگان از محور فاضل آباد

مجری طرح :
همکاری شرکت بتن آرمه شایگان و شهرساز شایگان
------------------------------------------------
کارفرما :
شرکت آب منطقه ای گلستان
------------------------------------------------
تاریخ قرارداد : 96/4/4
مدت پیمان: 12 ماه
------------------------------------------------
شرح مختصری از کار:
بخش ابنیه : (خاکبرداری، بتن ریزی، کارهای فولادی سنگین و سبک، دیوار چینی، مصالح رودخانه ای)
بخش تاسیسات برقی : (ساخت و نصب سلول ها، تابلو ها و سایر تجهیزات برقی )
بخش خط انتقال آب : (لوله گذاری و ...)
------------------------------------------------
تاریخ آخرین بروزرسانی اطلاعات:1398/08/20

درصد پیشرفت

35%