مهندسین مشاور پاک آب

نام پروژه: پردیس (E.P.C)

نام پروژه :
آبرسانی و شبکه جمع‌آوری فاضلاب فاز 9 شهر جدید پردیس (E.P.C)
کارفرما :
شرکت پردیس آمایش
نوع پروژه :
مهندسی، تهیه، ساخت (E.P.C)
رسته :
آب و فاضلاب
مشخصات :
آبرسانی و شبکه جمع‌آوری فاضلاب فاز 9 شهر جدید پردیس (E.P.C)
وضعیت :
در حال اجرا

درصد پیشرفت

5%

اطلاعات کلیدی


10
کیلومتر
لوله گذاری آب
10
کیلومتر
لوله گذاری فاضلاب
12
ماه
مدت زمان اجرا