شرکت شهرساز شایگان

نام پروژه: دانشگاه بجنورد

نام پروژه :
تهیه و اجرای عملیات ابنیه و تاسیسات برقی ومکانیکی ساختمان شماره 4 دانشکده فنی و مهندسی
کارفرما :
دانشگاه بجنورد
نوع پروژه :
ابنیه
وضعیت :
در حال احداث
تاریخ شروع پروژه:


95/02/21
------------------------------

تاریخ آخرین بروزرسانی اطلاعات:1398/06/17
 

درصد پیشرفت

63%