شرکت شهرساز شایگان

نام پروژه: احداث ساختمان طرح شماره 1057 دانشگاه آزاد اسلامی صفادشت

نام پروژه :
احداث ساختمان طرح شماره 1057 دانشگاه آزاد اسلامی صفادشت
کارفرما :
دانشگاه آزاد اسلامی صفادشت
نوع پروژه :
ابنیه
وضعیت :
در حال احداث
تاریخ شروع پروژه:

95/09/01
------------------------------
تاریخ آخرین بروزرسانی اطلاعات:1398/06/16
 

درصد پیشرفت

68%