مهندسین مشاور پاک آب

نام پروژه: مطالعات آب مراکز نظامی جیرانبلاغ

نام پروژه : 
مطالعات آب مراکز نظامی جیرانبلاغ
نام کارفرما :
شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
نوع پروژه :
مطالعات
رسته :
آب
مشخصات کلی :
مطالعات مرحله اول و دوم خطوط انتقال و مخازن آب شرب مراکز نظامی جیرانبلاغ
وضعیت پروژه :
اتمام یافته

درصد پیشرفت

100%

تصاویر