مهندسین مشاور پاک آب

نام پروژه: شیروان (B.O.T)


نام پروژه:
مهندسی و نظارت تصفیه خانه فاضلاب شهر شیروان (B.O.T)
سرمایه‌ پذیر:
شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی
نوع پروژه:
ساخت، بهره‌برداری، انتقال (B.O.T)
رسته:
فاضلاب
مشخصات: 
تصفیه‌خانه فاضلاب شهر شیروان، ساخت و بهره‌برداری به مدت 25 سال
وضعیت:
در حال اجرا
------------------

تاریخ آخرین بروزرسانی اطلاعات:1398/06/24
 

درصد پیشرفت

90%

اطلاعات کلیدی :


12000
متر مکعب در شبانه روز
ظرفیت
2
سال
مدت زمان اجرا