۱۳۹۸/۷/۲۸

در مورخ 1398/07/28 جناب آقای دکتر عبدالرضا عزیزی ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مردم فرهیخته شیروان، دکتر مصطفی زاده مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی و جناب آقای مهندس بیژن اسور مدیرعامل محترم هلدینگ شایگان از روند پیشرفت پروژه راه گلیان به برزلی بازدید نمودند.
پروژه احداث و آسفالت راه روستایی اسطرخی- گلیان و راه گردشگری روستای برزلی به کارفرمایی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی در دست اجرا می باشد.