۱۳۹۸/۷/۲۴

در مورخ 1398/07/24 انتخابات انجمن صنفی ایمنی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با حضور مسئولین اداره کار و کارشناسان و مسئولان HSE صنایع و سازمانهای شهر کرج برگزار گردید و جناب آقای مهندس سید علی جلیلی به نمایندگی هلدینگ شایگان به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب و منصوب گردید.