۱۳۹۸/۵/۱۹

در مورخ 1398/05/18 نماینده مردم فرهیخته شیروان جناب آقای دکتر عزیزی و جناب آقاب مهندس مرتضوی مدیر عامل محترم شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی به همراه مدیرعامل هلدینگ شایگان جناب آقای مهندس اسور از روند پیشرفت پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر شیروان بازدید نمودند.