۱۳۹۸/۵/۱۳

در مورخ 1398/05/09 مهندس پوراحمد مدیرعامل محترم آب منطقه ای استان ایلام، جناب آقای مهندس عسگری فرماندار محترم دهلران، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان شرکت مشاور مهاب قدس از روند پیشرفت پروژه میمه ایلام بازدید و پس از آن در محل کارگاه شرکت شهرساز شایگان نشستی را برگزار کردند.