۱۳۹۸/۵/۱۲

در مورخ 1398/05/08 پس از نشست مدیران هلدینگ شایگان در دفتر مدیریت شعب بانک رفاه خراسان شمالی در خصوص تامین مالی پروژه های در دست اقدام این مجموعه در استان خراسان شمالی، جناب آقای هاشمی مدیر کل محترم شعب بانک‌ رفاه خراسان شمالی و جناب آقای مهندس بیژن اسور مدیرعامل محترم هلدینگ شایگان از روند پیشرفت پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر شیروان بازدید نمودند.