۱۳۹۸/۴/۲۴

روز یک شنبه مورخ 1398/04/23 شورای اداری و توسعه خراسان شمالی با حضور رئیس جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی برگزار شد، ۲۸ توافق در قالب ١٧ تفاهم نامه  با حجم سرمایه گذاری ده هزار میلیارد ریال بین استاندار خراسان شمالی جناب آقای دکتر محمدعلی شجاعی، مدیران عامل بانک ها و هلدینگ های سرمایه گذاری کشور منعقد شد.همچنین تفاهم نامه مشارکت و طراحی و استحصال آب بین سد گلیل و سرانی به میزان ۱۵ میلیون متر مکعب با شرکت گروه عمران و توسعه شایگان مبتکر با امضاء مدیرعامل این شرکت جناب آقای مهندس بیژن اسور منعقد شد.