۱۳۹۸/۴/۲۴

در مورخ 1398/04/22 جناب آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر محترم کشور، جناب آقای دکتر عزیزی ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مردم فرهیخته شیروان، جناب آقای مهندس غلامحسین ساقی مدیرکل آبفای خراسان شمالی و جناب آقای مهندس بیژن اسور مدیرعامل محترم هلدینگ شایگان از روند پیشرفت پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر شیروان بازدید نمودند.