۱۳۹۸/۴/۲۴

در مورخ 1398/04/21 جناب آقای دکترعبدالرضا رحمانی فضلی وزیر محترم کشور ، در سفر به زادگاه خود شهرستان شیروان با همراهی جناب آقای دکتر عبدالرضا عزیزی ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مردم فرهیخته شیروان ، جناب آقای دکتر محمدعلی شجاعی استاندار محترم خراسان شمالی و جناب آقای مهندس بیژن اسور مدیرعامل محترم هلدینگ شایگان با عشایر منطقه گلیل نشستی صمیمی داشتند.