۱۳۹۸/۴/۱۳

جلسه سرمایه گذاری و توسعه استان خراسان شمالی روز دوشنبه 10 تیر 98 به ریاست رئیس دفتر رئیس جمهور دکتر واعظی و با حضور دکتر عزیزی نماینده محترم مردم فرهیخته شهرستان شیروان، دکتر شجاعی استاندار محترم خراسان شمالی، مهندس بیژن اسور مدیرعامل هلدینگ شایگان و سایر مسئولین کشوری و استانی به منظور بررسی طرحها، برنامه ها و راهکارهای دولت تدبیر و امید برای پیشرفت و توسعه این استان در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. همچنین طرح جلوگیری از هدر رفت آب سرانی به ترکمنستان و پروژه تصفیه خانه فاضلاب شیروان از موضاعات مورد بررسی این جلسه بود.