۱۳۹۸/۲/۲۸

در مورخ 1398/02/27 نماینده مردم فرهیخته شیروان جناب آقای دکتر عزیزی به همراه مدیرعامل هلدینگ شایگان جناب آقای مهندس اسور از روند پیشرفت پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر شیروان بازدید نمودند.