۱۳۹۸/۲/۱۲

سومین همایش هلدینگ شایگان با عنوان "هلدینگ شایگان،  اشتغال و رونق تولید"  در روز جهانی کاگر " 11 اردیبهشت 98"  در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علمی کاربردی صنعت آب و برق مهرشهر برگزار گردید.
این مراسم با  خوش آمد گویی و تشریح اهداف همایش آغاز گردید.
محور های اصلی همایش شامل

  • نقش کار و کارگر در توسعه ملی
    بهره وری در دوران تحریم
    نقش شرکتها و هلدینگ ها در توسعه اقتصادی
    تجربیات خاص مدیریتی و اجرایی
    نقش خوش بینی و هوش هیجانی در موفقیت سازمانی بود.
همایش با سخنرانی مدیرعامل هلدینگ شایگان و میزگرد پرسش و پاسخ پایان یافت.