۱۳۹۷/۲/۶

روز چهارشنبه مورخ 1397/02/05 معاونت محترم طرح و توسعه آب و فاضلاب کشور جناب آقای مهندس قانع ، مدیر محترم نظارت پروژه های آب و فاضلاب کشور جناب آقای مهندس اسماعیلی و مدیرعامل محترم آبفای خراسان شمالی جناب آقای مهندس ساقی به همراه مدیرعامل هلدینگ شایگان جناب آقای مهندس اسور از روند پیشرفت پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر شیروان بازدید نمودند.
پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب شیروان به روش BOT در دست اجرا و بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.