۱۳۹۶/۱۱/۲۴

چهارمین کنفرانس بین المللی هلدینگ و گروه  شرکت ها و سومین جشنواره هلدینگ های برتر و شرکتهای پیشرو  در روز سه شنبه مورخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۶ در هتل اسپیناس پالاس برگزارشد.
محورهای کلی این کنفرانس هلدینگ ها و گروه  شرکت ها، گام های ملی ،نگاه های جهانی و چالش ها و راهکارهای فعالیت هلدینگ ها و گروه شرکت ها در عرصه بین المللی بود.
در پایان ازشرکت هلدینگ شایگان به عنوان یکی از واحدهای برگزیده  تقدیر به عمل آمد و تندیس ویژه این همایش به آقای مهندس بیژن اسور اهدا شد.