۱۳۹۶/۱۱/۲۱

دومین همایش هلدینگ شایگان با عنوان هلدینگ شایگان در مسیر توسعه مدیریت در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۶ در سالن همایش های دانشگاه علمی کاربردی صنعت آب و برق در مهرشهر برگزار گردید.
این مراسم با پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و توزیع جوایز و لوح های تقدیر همایش پیشین آغاز گردید. مقالات این دوره شامل مدیریت استراتژیک ،دفتر فنی متمرکز سازمانی ،آیین نامه معاملات و تفویض اختیار بود. همایش با دلنوشته های مدیریت ارشد هلدینگ شایگان و تقدیر از مقالات برتر همایش این دوره پایان یافت.
از نکات حائز اهمیت همایش ،طرح سوال از شرکت کنندگان در مورد تبیین چشم انداز هلدینگ در سال های آتی و نظر سنجی در مورد همایش بعدی بود.