۱۳۹۶/۱۰/۱۳

همایش مدیر شایسته ملی در تاریخ ۱۳ دیماه ۱۳۹۶ در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار گردید.
شاخص های انتخاب مدیر شایسته عبارت است از : کارآفرینی، توسعه، ابتکار، خلاقیت و سابقه عملکرد.
پس از احراز صلاحیت هلدینگ شایگان از طرف مرکز پژوهش و آمار ایران ، اعتبارنامه مدیر شایسته به آقای مهندس  بیژن اسور اهدا گردید. همچنین ایشان به عضویت در بنیان چهره های ماندگار ایران و عضویت در مجمع جهانی اعتبارسنجی مدیران در تراز جهانی( در کشور سوئیس) نائل آمدند.