۱۳۹۶/۸/۱۶

در مورخ 1396/08/16  نماینده مردم فرهیخته شهرستان شیروان جناب آقای دکتر عزیزی، فرماندار محترم شهرستان شیروان جناب آقای دکترمرآتی و جناب آقای مهندس ساقی مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی به همراه مدیرارشد هلدینگ شایگان جناب آقای مهندس اسور از روند پیشرفت پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر شیروان بازدید نمودند.
پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب شیروان به روش BOT در دست اجرا وطی یک سال بیش از 46درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
این پروژه با ظرفیت ۱۲هزار مترمکعب در شبانه‌روز و بازگشت سالانه ۴.۵ میلیون مترمکعب پساب در صنعت و کشاورزی و بازگردانی به چرخه طبیعت، اجرا می‌شود.