۱۳۹۶/۵/۲۳

بازدید استاندار سابق کرمانشاه، گزینه مورد وثوق رییس جمهور برای تصدی پست وزارت در کابینه دوازدهم و مدرس دانشگاه جناب آقای دکتر احمد ترک نژاد از مجموعه هلدینگ شایگان در تاریخ 23 مرداد 1396 در دفتر مرکزی برگزار گردید.
از اهداف این بازدید، سرمایه گزاری مشترک بر روی پروژه های منطقه ویژه اقتصادی پیام توسط مجموعه شرکتهای هلدینگ شایگان بود.