بازدید جناب آقای دکتر عزیزی ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس از پروژه راه گلیان به برزلی

بازدید جناب آقای دکتر عزیزی ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس از پروژه راه گلیان به برزلی

۱۳۹۸/۷/۲۸

انتخابات انجمن صنفی ایمنی اداره کار استان البرز

انتخابات انجمن صنفی ایمنی اداره کار استان البرز

۱۳۹۸/۷/۲۴

اخذ مدال برنز آقای محمدابراهیم حیرانی در مسابقات دو و میدانی قهرمانی پیشکسوتان کشور

اخذ مدال برنز آقای محمدابراهیم حیرانی در مسابقات  دو و میدانی قهرمانی پیشکسوتان کشور

۱۳۹۸/۷/۱۸

بازدید ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و مدیران محترم شرکت شستا

بازدید ریاست محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و مدیران محترم شرکت شستا

۱۳۹۸/۶/۱۷

بازدید نماینده مردم فرهیخته شیروان و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی از پروژه تصفیه خانه فاضلاب شیروان

بازدید نماینده مردم فرهیخته شیروان و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی از پروژه تصفیه خانه فاضلاب شیروان

۱۳۹۸/۵/۱۹

بازدید جناب آقای مهندس پوراحمد مدیرعامل محترم آب منطقه ای استان ایلام و مهندس عسگری فرماندار محترم دهلران از پروژه میمه ایلام

بازدید جناب آقای مهندس پوراحمد مدیرعامل محترم آب منطقه ای استان ایلام و  مهندس عسگری فرماندار محترم دهلران از پروژه میمه ایلام

۱۳۹۸/۵/۱۳

نشست با جناب آقای مهندس پوراحمد مدیرعامل محترم آب منطقه ای استان ایلام

نشست با جناب آقای مهندس پوراحمد مدیرعامل محترم آب منطقه ای استان ایلام

۱۳۹۸/۵/۱۲

بازدید جناب آقای هاشمی مدیر کل محترم شعب بانک‌ رفاه خراسان شمالی از پروژه شیروان

بازدید جناب آقای هاشمی مدیر کل محترم شعب بانک‌ رفاه خراسان شمالی از پروژه شیروان

۱۳۹۸/۵/۱۲

بازدید جناب آقای مهندس شاهین پاکروح معاونت محترم مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از پروژه شیروان

بازدید جناب آقای مهندس شاهین پاکروح معاونت محترم مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور  از پروژه شیروان

۱۳۹۸/۴/۲۶

نشست با عشایر منطقه گلیل از توابع شهرستان شیروان

نشست با عشایر منطقه گلیل از توابع شهرستان شیروان

۱۳۹۸/۴/۲۴