ساختساخت 

بخش پیمانکاری هلدینگ شایگان با استفاده از منابع انسانی کارآمد، ماشین آلات وتجهیزات مدرن توانایی انجام پروژه های متنوع ساخت را داراست.