بیانیه ماموریت هلدینگ شایگان

بیانیه ماموریت هلدینگ شایگان
 
هلدینگ شایگان مجموعه ای است مهندسی، متکی بر دانش فنی و اجرایی شرکت های پیمانکاری  که  به  پشتوانه  شرکت  مهندسین  مشاور  تحت  مالکیت  خود  و  با  درک صحیح از بحران آب در زمینه طراحی، تأمین مالی و تجهیزات، ساخت و بهره برداری پروژه های آب و فاضلاب در قالب قراردادهای متعارف و سرمایه گذاری از جمله BO و بیع متقابل در ابعاد ملی و بین المللی فعالیت می نماید.
همچنین شرکتهای عمرانی و تخصصی تابعه در صنعت ساختمان، راهسازی و امور سرمایه گذاری فعالیت رو به رشدی دارند.
تجربه، ریسک پذیری و چالاکی مدیران در تصمیم گیری ها و همگرایی پرسنل، ضمن تأمین منافع شرکای تجاری موجب کسب جایگاه ویژه فنی و اقتصادی، کارآفرینی، درآمد پایدار و نیز امنیت شغلی برای همکاران شده است.

تصاویر