نام و نام خانوادگی :
محمدعلی ترک
-------------------------------------
مدرک تحصیلی :
کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
-------------------------------------
سمت فعلی :
مسئول فناوری اطلاعات
​​​-------------------------------------
پست الکترونیک :
turk.mohammadali@gmail.com