نام و نام خانوادگی :
علی یاقوتی
-------------------------------------
مدرک تحصیلی :
کارشناسی حسابداری
-------------------------------------
سمت فعلی :

حسابدار شرکت پاک آب
​​​-------------------------------------
پست الکترونیک :