نام و نام خانوادگی :
سارا ابراهیمی
-------------------------------------
مدرک تحصیلی :
کارشناسی عمران
-------------------------------------
سمت فعلی :

 کارشناس دفتر فنی و مناقصات
​​​-------------------------------------
پست الکترونیک :