نام و نام خانوادگی :
میلاد نیکدل
-------------------------------------
مدرک تحصیلی :
کارشناسی
-------------------------------------
سمت فعلی :

سرپرست دفتر فنی
​​​-------------------------------------
پست الکترونیک :
m.nikdel@shaiganholding.com